KIKUMASAMUNE SAKENOVA

  • 菊正宗
パーソナリティ
  • 春風亭一之輔
    春風亭一之輔
パートナー
  • 高田秋
    高田秋